வெள்ளி, 17 டிசம்பர், 2021

ஒவ்வொரு மனிதனின் வாழ்க்கையிலும் முக்கியமான மருத்துவ எண்கள் இவை.. 1. இரத்த அழுத்தம்: 120/80
 2. துடிப்பு: 70 - 100
 3. வெப்பநிலை: 36.8 - 37
 4. சுவாசம்: 12-16
 5. ஹீமோகுளோபின்: ஆண்கள் (13.50-18)
  பெண்கள் ( 11.50 - 16 )
 6. கொலஸ்ட்ரால்: 130 - 200
 7. பொட்டாசியம்: 3.50 - 5
 8. சோடியம்: 135 - 145
 9. ட்ரைகிளிசரைடுகள்: 220
 10. உடலில் உள்ள இரத்தத்தின் அளவு: 5-6 லிட்டர்
 11. சர்க்கரை: குழந்தைகளுக்கு (70-130)
  பெரியவர்கள்: 70 - 115
 12. இரும்பு: 8-15 மி.கி
 13. வெள்ளை இரத்த அணுக்கள்: 4000 - 11000
 14. பிளேட்லெட்டுகள்: 150,000 - 400,000
 15. இரத்த சிவப்பணுக்கள்: 4.50 - 6 மில்லியன்..
 16. கால்சியம்: 8.6 - 10.3 mg/dL
 17. வைட்டமின் D3: 20 - 50 ng/ml (ஒரு மில்லிலிட்டருக்கு நானோகிராம்கள்.
18. வைட்டமின் B12: 200 - 900 pg/ml


வெள்ளி, 3 டிசம்பர், 2021

சிறுநீரகக் கற்கள்மருத்துவம் : விதி நம்பிக்கையை விலக்கிய அதி நவீன மருத்துவங்கள் (42)