செவ்வாய், 23 மார்ச், 2021

குடல்வால் அழற்சி(APPENTICITIS)

வெள்ளி, 19 மார்ச், 2021

இரைப்பை அழற்சி (GASTRITIS)

செவ்வாய், 9 மார்ச், 2021

கொதிக்கும் ரத்தம்